Stichting winninghe


Stichting Winninghe beheert sinds 2010 een fonds dat initiatieven steunt aan georganiseerde groepen (als commissie, verenigingen en stichtingen) die een directe relatie hebben met Wyns en Bartlehiem.

 
De stichting draagt met het fonds bij aan haar doelstellingen: 

  • het behoud, casu quo versterken en bevorderen van de Friese culturen
  • taal;
  • het bevorderen van de leefbaarheid op het platteland;
  • het regionaal uitdragen van historische- en culturele aspecten van Wyns/Bartlehiem;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN nummer van de stichting is 817124147.

 

Het bestuur van de stichting bestaat louter uit vrijwilligers en uiteraard werkt de stichting zonder winstoogmerk. Meer informatie over de stichting vindt u via de knoppen in de rode menubalk hierboven. Ook kan via het downloadmenu aanvullende informatie verkregen worden, zoals het beleidsplan met financiŽle verantwoording van de stichting.